VII. Finnugor Világkongresszus

[vc_row][vc_column][vc_column_text]A VII. Finnugor Világkongresszus a finnországi Lahtiban kerül megrendezésre, 2016. június 15 – 17. között.

A kongresszus fő témája: „Finnugor népek a fenntartható fejlődés felé” (”The Finno-Ugric peoples – towards sustainable development”).

 

A plenáris előadásokon kívül öt szekció szerepel a kongresszus programjában. Minden szekcióban több témáról lesz szó: a néhány bevezető előadás után rövidebb hozzászólások, jó gyakorlatok bemutatása, a résztvevők közötti eszmecsere keretében.  A szervezők célja, hogy a kongresszus, illetve a szekciókban kerekasztal-szerűen folytatott dialógus lehetőséget teremtsen a résztvevők közötti későbbi kapcsolatok, közös projektek, tevékenységek megteremtésére.

A legszélesebb spektrumú az első, nyelvvel, nyelvhasználattal foglalkozó szekció, amely három, párhuzamosan zajló al-szekciót foglal magába, így tehát egy időben nyolc helyszínen tanácskoznak a résztvevők.

 

A szekciók, al-szekciók, illetve témák az alábbiak lesznek:

 

  1. Folytonosság a finnugor és szamojéd nyelvek és kultúrák elsajátításában és használatában

I. alszekció

– oktatási rendszer és oktatási módszerek, óvodai nevelés, a család nyelve
– a nemzeti közösségek viszonya az anyanyelvhez. A nyelvek presztízse és státusza a közösségben, revitalizációs módszerek
– két- és soknyelvűség

II. alszekció

  • szakember-képzés
  • oktatás a vidéki településeken (малокомплектные школы)

III. alszekció

  • kulturális örökség, népi kultúra
  • professzionális nemzeti(ségi) művészet
  1. Finnugor információs térség: fejlesztési lehetőségek

– a nemzeti(ségi) kultúra központjainak munkája – gyakorlati tapasztalatok
– az anyanyelvek és a modern információs technológiák

  1. Állampolgári/Civil közösség és hatalom

– együttműködés a különböző szinteken: tapasztalat és gyakorlat
– a civil szervezetek intézményei, gyakorlati tapasztalatok, finnugor ifjúsági szervezetek

  1. Gazdaság és környezet

– fenntartható gazdasági fejlődés – őshonos népek és az üzleti világ
– fenntartható turizmus (ökológiai és etnikai turizmus)

  1. Demográfiai és migrációs folyamatok. Régi és új diaszpórák.

– demográfiai helyzet
– egészséges életmód és sport, nemzeti sportágak[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]