VII. Finnugor Világkongresszus

[vc_row][vc_column][vc_column_text]A VII. Finnugor Világkongresszus a finnországi Lahtiban kerül megrendezésre, 2016. június 15 – 17. között.

A kongresszus fő témája: „Finnugor népek a fenntartható fejlődés felé” (”The Finno-Ugric peoples – towards sustainable development”).

 

A plenáris előadásokon kívül öt szekció szerepel a kongresszus programjában. Minden szekcióban több témáról lesz szó: a néhány bevezető előadás után rövidebb hozzászólások, jó gyakorlatok bemutatása, a résztvevők közötti eszmecsere keretében.  A szervezők célja, hogy a kongresszus, illetve a szekciókban kerekasztal-szerűen folytatott dialógus lehetőséget teremtsen a résztvevők közötti későbbi kapcsolatok, közös projektek, tevékenységek megteremtésére.

A legszélesebb spektrumú az első, nyelvvel, nyelvhasználattal foglalkozó szekció, amely három, párhuzamosan zajló al-szekciót foglal magába, így tehát egy időben nyolc helyszínen tanácskoznak a résztvevők.

 

A szekciók, al-szekciók, illetve témák az alábbiak lesznek:

 

  1. Folytonosság a finnugor és szamojéd nyelvek és kultúrák elsajátításában és használatában

I. alszekció

– oktatási rendszer és oktatási módszerek, óvodai nevelés, a család nyelve
– a nemzeti közösségek viszonya az anyanyelvhez. A nyelvek presztízse és státusza a közösségben, revitalizációs módszerek
– két- és soknyelvűség

II. alszekció

  • szakember-képzés
  • oktatás a vidéki településeken (малокомплектные школы)

III. alszekció

  • kulturális örökség, népi kultúra
  • professzionális nemzeti(ségi) művészet
  1. Finnugor információs térség: fejlesztési lehetőségek

– a nemzeti(ségi) kultúra központjainak munkája – gyakorlati tapasztalatok
– az anyanyelvek és a modern információs technológiák

  1. Állampolgári/Civil közösség és hatalom

– együttműködés a különböző szinteken: tapasztalat és gyakorlat
– a civil szervezetek intézményei, gyakorlati tapasztalatok, finnugor ifjúsági szervezetek

  1. Gazdaság és környezet

– fenntartható gazdasági fejlődés – őshonos népek és az üzleti világ
– fenntartható turizmus (ökológiai és etnikai turizmus)

  1. Demográfiai és migrációs folyamatok. Régi és új diaszpórák.

– demográfiai helyzet
– egészséges életmód és sport, nemzeti sportágak[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

„Szkítiától Lappóniáig”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

„Szkítiától Lappóniáig” – emlékkonferencia Domokos Péter tiszteletére

2016. január 21-22.

 

Az ELTE BTK Finnugor Tanszéke emlékkonferenciát rendezett a 2014-ben elhunyt Domokos Péter tiszteletére. Születésének 80. évfordulója alkalmából tisztelegtek a kisebb uráli népek irodalomkutatásában iskolát teremtő tudós, kiváló tudománytörténész előtt, emlékeztek a tanszéket csaknem egy évtizeden át irányító, megbecsült professzorra, sokak feledhetetlen tanárára.

Program

2016. január 21. 14.00‒16.00 Kerekasztal-beszélgetés a mai finnugor irodalmakról

Moderátorok: Eva Toulouze és Salánki Zsuzsa.

2016. január 22.

9.00‒9.15    Köszöntő, üdvözlések (Klima László)

9.15‒9.40    Voigt Vilmos: 150 éves volt a Kalevala…

9.40‒10.05    Szíj Enikő: Szkítiától Lappóniáig ‒ Lappónia és a lappok magyar érdekű mai kutatási témaként

10.05‒10.30    Bereczki András: Észtország geopolitikai helyzete Csekey István műveiben

11.00‒11.25    Fodor István: Domokos Péter a finnugrisztika komplexitásáról

11.25‒11.50    Eva Toulouze: Domokos Péter és a finnugor irodalmi mozgalom

11.50‒12.15    Pusztay János: Finnugor irodalom vagy finnugor nyelvű irodalmak?

12.15‒12.40    Klima László: Jókai és a finnugor rokonság

13.40‒14.05    Domokos Johanna: Hogyan írjunk finnugor irodalomtörténetet?

14.05‒14.30    Ljudmila Kirillova ‒ Alekszander Jegorov: Domokos Péter: Az udmurt irodalom története c. művének orosz fordítása a tudománytörténet tükrében

14.30‒14.55    Dyekiss Virág: A finnugor eposzok nyomában

14.55‒15.20    Pomozi Péter: „Vigye el a kutya, egye meg a fene!” ‒démonikus négylábúak és az etimológia

15.20‒15.30    Zárszó (Klima László)

16.00‒18.00 Domokos Péter kedves verseiből ‒ kulturális program fotó- és könyvkiállítással a terített asztal mellett[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_media_grid element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1456832433621-a034fa8b-bf0b-6″ include=”180,179″][/vc_column][/vc_row]